CURSOS


Segundo Medio A

Matrícula: 28 alumnos 

Profesor Jefe: Manuela Quiroz N.


Segundo Medio B

Matrícula: 32 alumnos 

Profesor Jefe:  Luis Molina


Segundo Medio C

Matrícula: 28 alumnos 

Profesor Jefe: Elsa Fuenzalida C.


Segundo Medio D

Matrícula: 36 alumnos 

Profesor Jefe: Roxana González.